Kolaudácia požiarnej zbrojnice


Dňa 21.11.2011 bol odovzdaní do prevádzky hasičská stanica Lenartovce,celková obstarávacia cena stavby je 281 346,71 euro.Slávnostné odovzdanie sa uskutočnilo dňa 14.01.2012,kde boli pozvaný hostia z Maďarska ako aj starostovia okolitých obci a minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky.Dátum poslednej aktualizácie: 2021-11-15 10:08:56

Dátum vytvorenia: 2021-11-15 10:08:56

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Lenartovce


Obecný úrad

Lenartovce 97

980 44, Lenartovce

IČO: 00 318 892

E-mail: info@lenartovce.sk

Tel.: 047/559 32 11

Web: www.lenartovce.sk

Kalendár