Projekt - hasičská stanica Lenártovce


Hasičská stanica Lenártovce:

Obec Lenartovce v rámci regionálneho operačného programu 3.4.2. sa začal realizovať projekt ,, Rekonštrukcia hasičskej stanice Lenartovce" . Celkové realizačné náklady projektu je 282 639,84 € z toho oprávnené finančné náklady činia 259 416,20 €.
    Projekt financuje Európsky fond regionálneho rozvoja v pomere 85% ,štátny rozpočet Slovenskej republiky 10% a obecný rozpočet obce Lenartovce 5%.
    Cieľom projektu je zlepšenie podmienok pre vykonávanie činnosti obecnej hasičskej zbrojnice a následne zvyšovanie bezpečnosti budov a verejných priestranstiev. Základným zámerom celého projektu je aby občanom bola poskytnutá v núdzi pomoc zo strany požiarnej jednotky   v čase do 15 minút  hlásenia tiesňovej udalosti.
Začatie realizácie projektu 18.3.2011 dokončenie IV. kvartál 2011.Dátum poslednej aktualizácie: 2021-11-15 10:05:33

Dátum vytvorenia: 2021-11-15 10:05:33

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Lenartovce


Obecný úrad

Lenartovce 97

980 44, Lenartovce

IČO: 00 318 892

E-mail: info@lenartovce.sk

Tel.: 047/559 32 11

Web: www.lenartovce.sk

Kalendár