Oživenie verejných priestranstiev


Obec získala finančnú podporu na revitalizáciu a úpravu verejných priestranstiev v obci.

Prostredníctvom grantového programu spoločnosti Slovnaft a.s. a Nadácie Ekopolis s názvom "Zelené oázy" získala obec Lenartovce finančnú podporu v hodnote 1 000 Eur.

Cieľom programu bolo vytvoriť, obnoviť alebo oživiť ekologicky hodnotné plochy a trasy v spolupráci neziskových organizácií, miestnych samospráv a  škôl, predškolských zariadení či centier voľného času. Program podporuje trvalú starostlivosť o environmentálne hodnotné územia, ktoré slúžia širokej verejnosti, podporujú koncept ochrany prírody a trvalej udržateľnosti.

Obec Lenartovce prostredníctvom finančnej podpory plánuje revitalizáciu a úpravu verejných priestranstiev v obci.

Projekt pripravilo Občianske združenie Rozvoj južného Gemera v spolupráci so starostom obce.Dátum poslednej aktualizácie: 2021-11-15 11:24:31

Dátum vytvorenia: 2021-11-15 11:20:51

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Lenartovce


Obecný úrad

Lenartovce 97

980 44, Lenartovce

IČO: 00 318 892

E-mail: info@lenartovce.sk

Tel.: 047/559 32 11

Web: www.lenartovce.sk

Kalendár