Projekt Moderná ZŠ základ života Lenártovce


Cieľom projektu je: - vytvoriť a implementovať školský vzdelávací program na 1. stupni základnej školy spoločne s inováciou didaktických pomôcok, vytvoriť a implementovať školský vzdelávací program cez e-learningový portál pre premenu tradičnej školy na modernú, vyškoliť pedagógov, analyzovať vzdelávací proces pre premenu tradičnej školy na modernú.


Od 1. novembra 2009  v obci Lenartovce sa realizuje projekt „Moderná škola – základ života“. Projekt bude realizovaný v  roku  11/2009 – 10/2011.
Cieľom projektu je: -  vytvoriť a implementovať školský vzdelávací program na 1. stupni  základnej školy spoločne s inováciou didaktických pomôcok, vytvoriť a implementovať školský vzdelávací program cez e-learningový portál pre premenu tradičnej školy na modernú,  vyškoliť pedagógov, analyzovať vzdelávací proces pre premenu tradičnej školy na modernú. Projekt je zameraný na inováciu školského vzdelávacieho programu a metód výučby vybraných predmetov (prírodoveda a vlastiveda) s využitím inovovaných didaktických prostriedkov a didaktickej techniky. Cieľové skupiny: pedagogickí zamestnanci školy a žiaci základnej školy. Predmetom projektu je školenie pedagogických zamestnancov, lebo moderná forma vzdelávania si vyžaduje moderný prístup. Počet učiteľov zapojených do projektu: 6. Do projektu budú zapojení všetci žiaci základnej školy. Obec získala nenávratný finančný príspevok vo výške 73 836,88 eur z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu cez Ministerstvo školstva SR – Operačný program: Vzdelávanie. 
Rákoši Ján
starosta obce


Dátum poslednej aktualizácie: 2021-11-15 11:19:56

Dátum vytvorenia: 2021-11-15 11:19:28

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Lenartovce


Obecný úrad

Lenartovce 97

980 44, Lenartovce

IČO: 00 318 892

E-mail: info@lenartovce.sk

Tel.: 047/559 32 11

Web: www.lenartovce.sk

Kalendár