OZ Rozvoj Južného Gemera

   

Dôležité dokumenty, týkajúce sa poskytovania služieb

Občianske združenie Rozvoj Južného Gemera
Májová č.302, 98042 Rimavská Seč
IČO: 45 019 126 , DIČ: 2022541686, IČ DPH 2022541686
tel. 0907 505 210, E-mail: teledom@gemernet.sk

 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY pre poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby – pripojenie do internetu zverejnené dňa 1.4.2012 - stiahnuť.

Cenník služieb

Technická špecifikácia účastníckeho rozhrania.

 Aktualizácia dokumentov: 01.04.2012.