Regiotel Rimava

   

Dôležité dokumenty, týkajúce sa poskytovania služieb:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY pre poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby – pripojenie do internetu zverejnené dňa 1.3.2013 - stiahnuť.

 Cenník služieb

Technická špecifikácia účastníckeho rozhrania stiahnúť