Regiotel Gemer

   

Dôležité dokumenty, týkajúce sa poskytovania služieb:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY pre poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby – pripojenie do internetu zverejnené dňa 1.4.2012 - stiahnuť.

 Cenník služieb.

Technická špecifikácia účastníckeho rozhrania.

 

Aktualizácia dokumentov:

10.10.2014.